Jaký je vztah mezi normostranou a zdrojovým slovem?

Jedna normostrana činí 1500 znaků bez mezer. Odpovídá 250 – 300 slovům. Počet slov můžete zjistit v aplikaci Microsoft Office Word v záložce Počet slov.

Jak se vypočítává cena za překlad?

Cena za překlad se vypočítává dle počtu zdrojových slov překladu. V případě, že nelze zjistit přesný počet zdrojových slov (např. formát pdf či tištěné podklady), se cena vypočítává podle počtu cílových slov překladu. Bližší informace k cenám najdete v záložce Ceník.

Jaký je standardní termín dodání překladu?

V rámci dodání kvalitního překladu činí maximální možný počet zdrojových slov k překladu na jednoho překladatele 1500 zdrojových slov za jeden den. Standardní termín vyhotovení překladu do počtu 1500 zdrojových slov jsou tři pracovní dny od data potvrzení objednávky. V případě expresního překladu je třeba individuální dohoda.

Jaké jsou platební podmínky?

Úhrada za poskytované služby se provádí na základě faktury s dobou splatnosti 10 kalendářních dní. V případě rozsáhlejších či dlouhodobějších projektů je obvykle vystavena zálohová faktura.

Potřebuji přeložit 100 normostran textu, do kdy bude překlad hotov?

Záleží samozřejmě na tom, zda potřebujete termín v co nejkratším možném časovém úseku, nebo zda se bude jednat o standardní dobu dodání překladu. V prvním případě se postupuje tak, že se překlad rozdělí mezi několik překladatelů. Tuto variantu nedoporučujeme, protože i za použití CAT nástrojů (sjednocená terminologie) nelze zaručit maximální kvalitu překladu. Vždy se přikláníme k druhé variantě, aby překlad překládal jeden a týž překladatel z důvodu zajištění jednotnosti termínů a maximální kvality překladu.

Nemám překlad v elektronické podobě, jak Vám mám překlad dodat?

Pokud nemáte překlad v elektronické podobě, je možno překlad naskenovat a zaslat nám ho e-mailem, dodat osobně či zaslat klasickou poštou. Pokud se bude jednat o graficky složitější dokument, bude k ceně za překlad připočítána cena za editaci překladu do elektronické podoby (viz záložka Ceník).

Co je soudně ověřený překlad?

Soudně ověřený překlad je překlad vyhotovený soudně jmenovaným překladatelem. Překlad je v tomto případě svázán s originálem či ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu. Soudně ověřené překlady jsou nutností např. při jednání s úřady.

Co je apostila?

Apostila je doklad, který se připojuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu za účelem jeho použití v cizině.

Používáte CAT software?

Ano, používáme CAT nástroje, zejména TRADOS a TRANSIT.