Jitka Trnková | středa 21. října 2015

„Překlad jsem neobdržel/a v termínu, který byl potvrzen v závazné objednávce.“

Krok číslo 1. Vyžádejte si od překladatelské agentury všeobecné obchodní podmínky!

Objednávka se stává závaznou, je-li potvrzena oběma stranami. Pokud došlo k porušení některých ujednání objednávky, mělo by být postupováno dle všeobecných obchodních podmínek dané agentury. Z tohoto důvodu jsou všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí objednávky. Tím, že si tyto podmínky předem neprostudujete, nebo je překladatelská agentura dokonce nemá sepsané, se vystavujete riziku, že v případě problému, který vznikne v souvislosti s neplněním objednávky ze strany agentury, se Vaší stížností nebude nikdo zabývat. Pokud Vám takovým porušením podmínek ze strany překladatelské agentury navíc vzniknou další škody, které budete chtít uplatňovat soudní cestou, jste tak ve velké nevýhodě. I když při uzavírání smlouvy (objednávky) platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku, nemusí vždy být natolik specifická, aby Vám pomohla vyřešit přímo Váš problém. V případě, že byl tedy sjednán termín dodání překladu, který následně agenturou nebyl dodržen, máte právo na reklamaci překladu. Jak v takovém případě postupovat by opět mělo být podrobně popsáno ve všeobecných podmínkách dané agentury. Pokud tedy již uplynul smluvený termín dodání překladu a Vy stále nemáte svůj překlad, spojte se s překladatelskou agenturou a zjistěte, proč tato situace nastala. V ideálním případě s Vámi agentura bude komunikovat, vysvětlí Vám důvody, proč se tak stalo a sjedná nápravu. Nápravou by v takovém případě měla být sleva na překlad, který nebyl odevzdán v termínu potvrzeném v objednávce, a v případě, že Vám tím vznikly ještě další škody, překladatelská agentura by s Vámi měla ochotně spolupracovat při hledání řešení týkajících se vzniklých škod. V méně ideálním případě s Vámi agentura nebude komunikovat vůbec. V takovém případě byste se měli s Vaší reklamací na agenturu obrátit písemně, a pokud ani poté nebude ze strany agentury žádná odezva, nezbývá než řešit tuto nepříjemnou záležitost soudní cestou.

 

Za 9 let naší existence jsme řešili dvě reklamace poskytnutých překladatelských a tlumočnických služeb, které po prošetření byly uznány jako neopodstatněné.