Jitka Trnková | pátek 18. prosince 2015

„Proč mám platit více, než bylo dohodnuto v závazné objednávce?“

Pokud se nezměnilo zadání překladu či tlumočnických služeb, tzn. rozsah překladu, termín dodání či rozsah a termín tlumočení, není důvod, abyste za objednané služby platili více, než bylo dohodnuto v závazné objednávce.

Někdy se však může stát, že potřebujete přeložit další texty, nebo překlad či tlumočení potřebujete dříve, než jste předpokládali a než bylo potvrzeno v závazné objednávce. V takovém případě je změna ceny na místě a překladatelská agentura by Vám měla vyjít vstříc při sjednávání nových podmínek. Pokud se však nezměnilo nic oproti potvrzené objednávce, změna ceny není přípustná. Překladatelská agentura by si měla Vaše zadání důkladně prohlédnout a propočítat, než Vám zašle cenovou nabídku. Pokud agentura chybuje ve výpočtu ceny, není to důvod pro dodatečné navýšení ceny za překlad či tlumočení. Samozřejmě chybovat je lidské a může se stát, že některá ze smluvních stran udělá chybu, ale určitě by ke změně ceny nebo jiných podmínek nemělo dojít těsně před termínem odevzdání překladu či jiných služeb, to působí značně neprofesionálně. Závěrem lze tedy říci, že pokud se nezměnily podmínky oproti závazné objednávce, neplaťte více, než bylo dohodnuto právě v objednávce.

 

Neznáme termín „vícenáklady“. Klientům fakturujeme na základě závazné objednávky.