loading please wait..

Blog

UKÁZKA ONLINE MOTIVAČNÍHO PROGRAMU „DO PEKLA A ZPĚT“

Jitka Trnková | úterý 25. května 2021

Stáhnout Program DPAZ

UKÁZKA Z DENÍKU GEMBLERA

Jitka Trnková | úterý 25. května 2021

Stáhnout Deník gemblera

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – NAVÝŠENÍ CENY ZA PŘEKLAD V DEN ODEVZDÁNÍ PŘEKLADU

Jitka Trnková | pátek 18. prosince 2015

„Proč mám platit více, než bylo dohodnuto v závazné objednávce?“

Pokud se nezměnilo zadání překladu či tlumočnických služeb, tzn. rozsah překladu, termín dodání či rozsah a termín tlumočení, není důvod, abyste za objednané služby platili více, než bylo dohodnuto v závazné objednávce.

Někdy se však může stát, že potřebujete přeložit další texty, nebo překlad či tlumočení potřebujete dříve, než jste předpokládali a než bylo potvrzeno v závazné objednávce. V takovém případě je změna ceny na místě a překladatelská agentura by Vám měla vyjít vstříc při sjednávání nových podmínek. Pokud se však nezměnilo nic oproti potvrzené objednávce, změna ceny není přípustná. Překladatelská agentura by si měla Vaše zadání důkladně prohlédnout a propočítat, než Vám zašle cenovou nabídku. Pokud agentura chybuje ve výpočtu ceny, není to důvod pro dodatečné navýšení ceny za překlad či tlumočení. Samozřejmě chybovat je lidské a může se stát, že některá ze smluvních stran udělá chybu, ale určitě by ke změně ceny nebo jiných podmínek nemělo dojít těsně před termínem odevzdání překladu či jiných služeb, to působí značně neprofesionálně. Závěrem lze tedy říci, že pokud se nezměnily podmínky oproti závazné objednávce, neplaťte více, než bylo dohodnuto právě v objednávce.

 

Neznáme termín „vícenáklady“. Klientům fakturujeme na základě závazné objednávky.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ, ZÁZRAKY DO DVOU DNŮ.

Jitka Trnková | neděle 6. prosince 2015

„S čím mi ještě může překladatelská agentura pomoci?“

Zeptejte se jí! Překladatelská agentura Vám může nabídnout spoustu dalších služeb, otázkou však je, jak kvalitní tyto služby budou. Chcete-li si být jisti kvalitou těchto služeb, neváhejte se agentury zeptat, zda už má s podobnými službami zkušenosti. Zkuste si vyžádat reference agentury, ty samozřejmě mluví samy za sebe.

Profesionální překladatelská agentura Vám kromě běžných tlumočnických a překladatelských služeb může zprostředkovat například výuku jazyků, a to jak kurzy pro jednotlivce, tak kurzy skupinové či kurzy přes Skype; copywriting neboli psaní na zakázku, může Vám nabídnout služeb grafického studia, s kterým spolupracuje, nebo třeba i služeb reklamní agentury pro Vaší reklamní kampaň. Dokonce i internetový průzkum v českém či cizím jazyce, bude-li to Vaše přání. Vše záleží na vynalézavosti a ochotě dané agentury, ostatně i tyto doplňkové služby, které nejsou standardem, Vám mohou pomoci při hledání té správné překladatelské agentury.

Neptejte se nás, co umíme, řekněte nám, co potřebujete.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – PLATBA ZA PŘEKLAD PŘEDEM, PROČ ANO (NE)?

Jitka Trnková | středa 25. listopadu 2015

„Nechci platit za překlad předem. Je to standard?“

Co je standardem u jedné překladatelské agentury, nemusí být standardem u druhé. Objednáváte-li rozsáhlejší překlad, počítejte s tím, že po Vás agentura bude chtít zaplatit zálohu na překlad splatnou v den potvrzení objednávky. Tato záloha by se měla pohybovat v rozmezí 20 – 40 % celkové ceny za překlad.

Není však důvod platit za překladatelské či tlumočnické služby předem, i přestože jste nový klient. Způsob platby za překlad je však individuální záležitostí každé překladatelské agentury. Pokud poptáváte překlad u více agentur, můžete si lehce porovnat, která z nabídek Vám nejvíce vyhovuje. Vždy máte možnost volby a nevyhovuje-li Vám ani jedna z nabídek překladatelských agentur, kdykoli můžete poptat další. Pokud ani u dalších agentur nebudete spokojeni, neváhejte se zapojit do internetových diskuzí nebo se zeptejte svých přátel či kolegů, s kterou překladatelskou agenturou byli spokojeni. Osobní zkušenost někoho z okolí je vždy nejlepším řešením nejen při hledání vhodné agentury. S našimi klienty, kterými jsou i velké obchodní společnosti, sjednáváme způsob a dobu splatnosti faktur individuálně. Chápeme, že ve velkých společnostech probíhá tzv. „kolečko“, tedy cyklus schvalování faktur, který může platbu za překlad pozdržet.

 

Fakturu vystavujeme až v den odevzdání překladu. U klientů, kteří objednávají více než 20000 zdrojových slov měsíčně, fakturujeme vždy na konci měsíce.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – SLEVA JAKO POVINNOST?

Jitka Trnková | úterý 10. listopadu 2015

„Poptávám překlad v rozsahu více než 200 normostran. Co takhle sleva?“

Sleva je jistě příjemnou záležitostí, ale nedoporučujeme, abyste překladatelskou agenturu žádali o slevu přesahující 30 % z celkové ceny za překlad, aby nedošlo ke snížení kvality překladu, protože překlad byl zadán méně zkušenému překladateli, který pracuje za nižší sazby.

Slevy na nás útočí ze všech stran a je bohužel smutnou realitou, že jsme se podle reklamních sdělení, která obsahují výraz „sleva“, naučili nakupovat. Sleva je v dnešní době považována za povinnost, chcete-li prodat. Pro zákazníka dobrá zpráva, pro prodejce jistě ne. Všichni potřebujeme dostat za svou práci zaplaceno, ať se to týká překladů nebo výroby rohlíků. Z našeho pohledu je jedinou oprávněnou slevou sleva množstevní, která objednateli překladu nabízí úsporu nákladů v případě, že si objedná rozsáhlý překlad. O rozsáhlém překladu se dá mluvit, pokud dokument obsahuje 100 normostran a více. U každé překladatelské agentury je hranice „rozsáhlosti“ individuální. Existuje však určité zaběhlé pravidlo, že poptáte-li překlad v rozsahu 200 normostran, překladatelská agentura by měla ve své cenové nabídce zohlednit množstevní slevu. Její výše je samozřejmě individuální záležitostí a záleží na řadě faktorů a možností dané překladatelské agentury. My považujeme za adekvátní poskytovat slevy maximálně do výše 25 % z celkové ceny za překlad. Klientům nabízíme i další možnosti a nápady na úspory co se překladatelských či tlumočnických služeb týká. Co nemusíme účtovat, neúčtujeme, aneb snažíme se zákazníkovi vyjít maximálně vstříc.

 

Naše překladatelská agentura poskytuje množstevní slevy až do výše 25 % celkové ceny překladu, a to již na dokumenty v rozsahu nad 30 normostran.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – PŘEKLAD JE DRAHÝ, CO S TÍM?

Jitka Trnková | sobota 31. října 2015

„Překlad se mi zdá být drahý, jak mám jednat s agenturou ohledně ceny za překlad?“

Cenu překladu byste měli znát ještě před jeho objednáním. Pokud se tak nestane, rozhodně nedoporučujeme překlad u takové agentury objednávat, protože to pro Vás ve finále může znamenat cenu mnohem vyšší, než jste předpokládali.

Pokud se i přesto dostanete do takové situace, profesionální překladatelská agentura by Vám měla přesně vysvětlit, co cena obsahuje a proč je tedy její výše taková, jaká je. Za několik let, kdy působíme v oboru, se čím dál tím častěji setkáváme s klienty, jejichž první reakce na naši nabídku zní, že jsme drazí. Co to vlastně znamená být drazí? Je to relativní pojem. Pro někoho je drahé tričko za 2.000,- Kč, pro někoho tričko za 200,- Kč. Svým klientům říkáme, že jsme tak drazí, jak kvalitní jsou naše překlady. A protože jsme také jenom lidi, i cena je otázkou dohody. Pokud klient poptává rozsáhlý překlad, slevu od nás získává automaticky. Našim stálým klientům ve více než 80 % neúčtujeme příplatky za expres překlady, pokud to situace nevyžaduje. Nebojte se překladatelské agentuře navrhnout snížení ceny, pokud k tomu máte pádný důvod. Překladatelská agentura, kde všechno funguje tak, jak má, se Vaším dotazem bude zabývat. Většina překladatelských agentur Vám však již nenapíše ani řádku. I reakce na takový dotaz by pro Vás měla být impulzem, zda jste si pro dlouhodobou spolupráci vybrali vhodnou překladatelskou agenturu.

 

Neprodáváme slevy, ale překlady. Vždy se s klientem snažíme nalézt společné řešení tak, aby byly spokojeny obě strany.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – DORUČENÍ PŘEKLADU PO TERMÍNU POTVRZENÉM V ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE

Jitka Trnková | středa 21. října 2015

„Překlad jsem neobdržel/a v termínu, který byl potvrzen v závazné objednávce.“

Krok číslo 1. Vyžádejte si od překladatelské agentury všeobecné obchodní podmínky!

Objednávka se stává závaznou, je-li potvrzena oběma stranami. Pokud došlo k porušení některých ujednání objednávky, mělo by být postupováno dle všeobecných obchodních podmínek dané agentury. Z tohoto důvodu jsou všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí objednávky. Tím, že si tyto podmínky předem neprostudujete, nebo je překladatelská agentura dokonce nemá sepsané, se vystavujete riziku, že v případě problému, který vznikne v souvislosti s neplněním objednávky ze strany agentury, se Vaší stížností nebude nikdo zabývat. Pokud Vám takovým porušením podmínek ze strany překladatelské agentury navíc vzniknou další škody, které budete chtít uplatňovat soudní cestou, jste tak ve velké nevýhodě. I když při uzavírání smlouvy (objednávky) platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku, nemusí vždy být natolik specifická, aby Vám pomohla vyřešit přímo Váš problém. V případě, že byl tedy sjednán termín dodání překladu, který následně agenturou nebyl dodržen, máte právo na reklamaci překladu. Jak v takovém případě postupovat by opět mělo být podrobně popsáno ve všeobecných podmínkách dané agentury. Pokud tedy již uplynul smluvený termín dodání překladu a Vy stále nemáte svůj překlad, spojte se s překladatelskou agenturou a zjistěte, proč tato situace nastala. V ideálním případě s Vámi agentura bude komunikovat, vysvětlí Vám důvody, proč se tak stalo a sjedná nápravu. Nápravou by v takovém případě měla být sleva na překlad, který nebyl odevzdán v termínu potvrzeném v objednávce, a v případě, že Vám tím vznikly ještě další škody, překladatelská agentura by s Vámi měla ochotně spolupracovat při hledání řešení týkajících se vzniklých škod. V méně ideálním případě s Vámi agentura nebude komunikovat vůbec. V takovém případě byste se měli s Vaší reklamací na agenturu obrátit písemně, a pokud ani poté nebude ze strany agentury žádná odezva, nezbývá než řešit tuto nepříjemnou záležitost soudní cestou.

 

Za 9 let naší existence jsme řešili dvě reklamace poskytnutých překladatelských a tlumočnických služeb, které po prošetření byly uznány jako neopodstatněné.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – NESPOKOJENOST S KVALITOU PŘEKLADU

Jitka Trnková | neděle 11. října 2015

„Nejsem spokojen/a s kvalitou překladu. Jaká jsou má práva?“

Kvalita je důležitá. Je dokonce důležitější než cena. Pokud budete při zadávání překladu postupovat v tomto duchu, náklady na překlad, které ušetříte, jsou nevyčíslitelné.

Kvalita překladu je neustále diskutované téma. V dnešní době se není čemu divit. Neustále nás zahlcují reklamy typu „levné a kvalitní“. Osobně si myslím, že co je levné, nemůže být kvalitní. Kvalita je zárukou toho, že zboží, které jsme si koupili, má určité zaručené vlastnosti typické pro toto zboží. Pokud je však toto zboží výrazně levnější, než za jakou cenu ho prodává konkurence, je to známkou toho, že při výrobě daného produktu bylo „někde ubráno“, některé složky byly nahrazeny jinými, levnějšími, a pak se rozhodně nedá hovořit o kvalitě. Stejně tak to funguje u kvality překladu. Kdysi před lety se začaly uplatňovat certifikace ISO a byl to krok správným směrem. Dnes si však lze o důležitosti těchto certifikátů myslet cokoli, pokud víte, co všechno se za procesem certifikace a následné kontroly kvality a jakosti skrývá. Tím samozřejmě nechceme tvrdit, že certifikace jsou zbytečné. Jsou známkou kvality produktu či služby, tak tomu však není vždy a všude. Jak tedy poznat, že překladatelská agentura, s kterou plánujete navázat spolupráci, bude poskytovat kvalitní překlady? Základem je komunikace. Již několikrát jsme zmiňovali, že rychlost reakce na Vaši poptávku či následná rychlost komunikace je první vizitkou agentury, a toto by pro Vás mělo být prvním náznakem toho, že v překladatelské agentuře funguje vše tak, jak má. Pokud objednáváte překlad manuálu, návodu, brožury, či jakýkoli technický překlad, měla by Vám překladatelská agentura automaticky nabídnout překlad pomocí CAT nástrojů. Jsou to vlastně programy, ve kterých překladatel překládá, aby byla zaručena jednotnost terminologie a tím tedy kvalita překladu. Navíc přeložené termíny překladatel uloží a vytvoří tzv. překladovou paměť pro další použití a objednáte-li příště podobný návod či manuál, opět bude terminologie stejná. Dalším znakem kvality překladu je jeho cena. Pokud Vám překladatelská agentura nabídne cenu výrazně nižší, než Vám nabídla konkurence, zde je něco špatně. Důvodů, kdy Vám agentura nabídne nejlevnější překlad, je mnoho. Asi tím nejzávažnějším je fakt, že cena, kterou Vám nabídla, je tak nízká z toho důvodu, že překladatelé pro tuto agenturu překládají za velmi nízké ceny. Překladatel, který je kvalitní, však nemá důvod pracovat „pod cenou“. Je tedy zcela na Vašem uvážení, zda dáte přednost levnému překladu před kvalitním, protože opakuji, že dle mého názoru nelze nabízet obojí zároveň. Objednáte-li si levný překlad a stane-li se Vám, že nejste s jeho kvalitou spokojeni, opět platí základní pravidlo, a tím jsou všeobecné obchodní podmínky překladatelské agentury. V těch byste se měli dozvědět, jak postupovat v případě reklamace překladu. V případě, že agentura takové podmínky nemá, je třeba s ní vykomunikovat postup, jaký bude následovat při uplatňování Vašich práv. Agentura překlad zkontroluje nezávislým překladatelem, a pokud se potvrdí, že překlad byl doopravdy nekvalitní, standardem by mělo být přepracování překladu na náklady překladatelské agentury. Je však zcela na Vás, zda si po zkušenostech s původním nekvalitním překladem necháte překlad opravit u té samé agentury, nebo si vyjednáte výraznou slevu na překlad a překlad necháte přeložit jinde. To je samozřejmě nejideálnější řešení, chcete-li se vyvarovat dalším problémům s kvalitou překladu.

 

Naše všeobecné obchodní podmínky obsahují více než 12 normostran podrobných informací. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit s dalšími dotazy.

POTŘEBUJI PŘEKLAD, HLEDÁM TLUMOČNÍKA – TLUMOČENÍ 2X JINAK

Jitka Trnková | čtvrtek 1. října 2015

„Hledám tlumočníka k soudu. Na koho se obrátit?“

Poptáváte-li u agentury tlumočníka, vždy si přesně zjistěte, zda potřebujete tlumočníka bez soudního razítka či tlumočníka soudního. Tím můžete ušetřit až 60 % z celkové ceny tlumočení.

Rozeznáváme několik druhů tlumočení, obecně však existují 2 druhy tlumočení, a to tlumočení obyčejné a soudní. Služeb tlumočníka bez soudního razítka můžete využít při obchodním jednání se zahraničními partnery. Soudní tlumočení, tedy tlumočení, které provádí tlumočník jmenovaný soudem (viz bod 9.), je potřeba při jednání s úřady. Nejčastějším druhem takového tlumočení je například tlumočení při uznání otcovství otce cizince na matrice. Tlumočení může probíhat v ČR i v zahraničí, a od toho se také odvíjí sazby za provedené tlumočnické služby. Tlumočník, který Vám bude tlumočit v rámci ČR, Vám bude fakturovat dopravu z a do místa tlumočení, stravné, popř. ubytování, pokud se jedná o vícedenní tlumočení. V případě, že potřebujete tlumočníka na tlumočení při zahraniční cestě, měli byste tlumočníkovi na vlastní náklady zajistit dopravu, ubytování, stravné a povinné pracovní přestávky. Seznam soudních tlumočníků najdete na webových stránkách www.justice.cz, kde si můžete vybrat soudního tlumočníka dle okresu, který Vám vyhovuje. Doporučujeme však i tuto službu objednávat prostřednictvím překladatelské agentury, protože ta má své tlumočníky již prověřené a nemělo by se tedy stát, že tlumočník neodvede kvalitní práci. A v případě, že s kvalitou tlumočení nebudete spokojeni, budete se při reklamaci řídit všeobecnými obchodními podmínkami překladatelské agentury, které Vám přesně popíší, jak v takovém případě postupovat. Nevíte-li si rady, jaký druh tlumočení potřebujete, neváhejte se na nás obrátit a my Vám vše vysvětlíme.

 

Již několik let spolupracujeme s prověřenými tlumočníky, kteří jsou profesionály ve svých oborech.